Vuursalamander

De vuursalamander Salamandra salamandra is een opvallende landsalamander met zijn zwarte en gele vlekken en een formaat tot zo’n 20 cm. Ze zijn het hele jaar actief behalve bij vorst en droogte. Dan zitten ze weggekropen in holtes of onder stenen. In het verspreidingsgebied in Europa komen zijn voor in visvrije (bron)beekjes met helder koud stromend water. De naam heeft deze soort gekregen omdat men vroeger dacht dat als je een vuursalamander in vuur zou gooien, de brand vanzelf zou doven.