Vuurlibel

De Vuurlibel Crocothemis erythraeai is in Nederland steeds algemener aan het worden. De soort komt voor van Afrika tot ter hoogte van midden Nederland. Het mannetje is felrood met een breed achterlijf en gele basisvlekken op de achtervleugels. Het vrouwtje is burin met een witte streep aan de bovenkant van het borststuk. Ze komen vooral voor bij snel opwarmende stilstaande open wateren.

De mannetjes zijn vaak in obelisk houding aan te treffen.