Bronlibellen

Bronlibellen (Cordulegaster) zijn goed herkenbaar daar de ogen elkaar slechts op een punt raken. Verder zijn ze vrij groot van formaat (tot 10 cm) en hebben ze allen een zwart met geel lichaam. In Europa komen acht soorten voor. Binnen die soorten zijn nog enkele ondersoorten benoemd. De soorten komen voor bij bronnen en kleine stroompjes. De larven leven drie tot zeven jaar voordat ze uitsluipen.