Gewone bronlibel

De Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) is de enige in Nederland voorkomende bronlibel. De soort is zeer zeldzaam bij ons en staat op de rode lijst als bedreigd. Ze komen voor bij beken en moerassen. De vliegtijd is van juni tot augustus.

Mannetje in de Cevennen van Zuid Frankrijk.

De Gewone bronlibel gaat slechts sporadisch zitten.

Mannetje in vlucht boven de rivier de Tarn in Zuid Frankrijk.

Vrouwtje bij het afzetten van de eieren.

Rustend mannetje in Limburg.