Gevlekte glanslibel

De Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) is in Nederland zeldzaam en staat op de rode lijst als ernstig bedreigd. Naar het oosten toe is de soort algemener. Ze leven vooral in laagland moerassen, veengebieden en slootjes met veel begroeiing. Door het gevlekte lichaam is het een opvallende verschijning. Bij oudere dieren kunnen de vlekken echter (vrijwel) verdwijnen. De vliegperiode is vooral juni en juli.

Patrouillerend mannetje in NP de Weerribben.

Paringswiel.