Bruine winterjuffer

De Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) is algemener dan de Noordse winterjuffer. Ook het verspreidingsgebied is veel groter en beslaat een groot deel van heel Europa. In het vroege voorjaar komt deze soort al naar het water om zich voort te planten. De larven groeien snel en sluipen in de zomer al uit om als imago te overwinteren. Omdat de eieren worden afgezet in dode stengels van riet en lisdodde, komen ze veel bij stilstaande wateren met een rijke begroeiing voor. De vliegtijd is het hele jaar. De voortplanting is meestal april tot mei.

Tandem bezig met het afzetten van eitjes op vergane rietstengel.

Paringswiel.