Azuurwaterjuffer

De Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella) is een zeer algemene libel in Europa. Bij de mannetjes is de zwarte ‘U’ op S2 kenmerkend. De vrouwtjes zijn groen met zwart. De achterrand van het halsschild is golvend. Ze komen voor bij allerlei stilstaande en zwak stromende watertypes, mits er voldoende begroeiing is. De vliegtijd is vooral van mei tot augustus.

Vrouwtje.

Mannetje.

Op waterplanten afzetten van eitjes in tandem.

Huidje Azuurwaterjuffer

Vers mannetje.