Watersnuffel

De Watersnuffel (Enallagma cyathigerum) komt in heel Europa algemeen voor. In de soortenlectuur wordt nog een soort uit dit genus genoemd voor Europa, maar die komt alleen in Marokko en Tunesië voor (de Woestijnsnuffel). Deze soort valt buiten het bereik van deze site. De soort is relatief eenvoudig te herkennen door de vrijwel egaal blauwe borstzijstukken. Er is (vrijwel) geen zwart in de naden van het borststuk aanwezig. Daarnaast heeft het mannetje op S2 een tekening in de vorm van een paddenstoel. De vrouwtjes zijn variabel van kleur en hebben een duidelijk uistekende doorn onder S8. Ze komen voor bij verschillende soorten wateren. De vliegtijd is van mei tot augustus.

Mannetje, let op het ontbreken van zwart in de naden van het borststuk.

Vrouwtje, de uitstekende doorn onder segment 8 is goed zichtbaar.

Eitjes worden afgezet tussen waterplanten.