Breedscheenjuffers

Breedscheenjuffers (Platycnemis) zijn vrij bleke juffers met een opvallend brede kop. De schenen zijn vaak verbreed met lange borstels. De schenen hebben hierdoor een veerachtig uiterlijk. In de lectuur worden zes soorten binnen Europa omschreven. In het kader van deze site beperk ik mij tot de drie in west Europa voorkomende soorten.