Tengere pantserjuffer

De Tengere pantserjuffer (Lestes virens) is wat kleiner en slanker dan de Gewone pantserjuffer. Bij de mannetjes zijn alleen de segmenten S9 en 10 blauw berijpt. De vlek in de vleugels (pterostigma) is meestal lichtbruin met witte randen. Ze komen vooral voor bij ondiepe wateren met riet en bij poelen in heideterreinen. De vliegtijd bij ons is vooral in juli en augustus. In het noordelijke deel vliegt de ondersoort L.v. vestalis, terwijl in Zuid-Frankrijk en het Iberisch schiereiland de ondersoort L.v. virens vliegt. Het uiterlijke verschil in de soorten is dat de groentekening op het borststuk bij ssp. vestalis uitgebreider is.

Mannetje ssp. vestalis.

Vrouwtje ssp. vestalis.

Afzetten van eitjes in afgestorven Pitrus.

mannetje ssp. virensi gefotografeerd in Navarra Spanje