Tengere grasjuffer

De Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio) is een kleine juffer die echter een sterk zwervend karakter heeft. Ze komen voor in heel Europa met uitzondering van grote delen van Scandinavië en Finland. De mannetjes hebben een achterlicht op S9 en een klein deel van S8. De vrouwtjes kunnen een oranje tot groene kleur hebben. Het pterostigma in de vleugels is tweekleurig. Het habitat bestaat in Nederland veelal uit recent gegraven plassen en sloten met een schaarse vegetatie. Daar kunnen ze ineens massaal opkomen en na enkele jaren, als de vegetatie is toegenomen, weer verdwijnen. De vliegtijd is vooral van juni tot augustus.

 

Vers mannetje. Het achterlicht zit op segment 8 en 9.

Pas uitgeslopen vrouwtje.

Paringswiel.

Greep van het mannetje op het vrouwtje.