Koraaljuffers

Koraaljuffers (Ceriagrion) zijn ondanks hun tere voorkomen een opvallende verschijning. Door de combinatie van rode poten met een overwegend rood achterlichaam (mannetjes) zijn ze direct te determineren. In west Europa komt alleen de Koraaljuffer voor. Aan de kust van Turkije en op enkele Griekse eilanden komt de Turkse koraaljuffer (C. georgifreyi) voor.