Muskusos

De Muskusos (Ovibos moschatus) komt in Noorwegen en Zweden voor op de toendrahoogvlaktes rondom de Dovrefjell. Het is een uitgezette soort afkomstig van Groenland, nadat de oorspronkelijke populatie was uitgestorven. De Muskusos is nauwer verwant aan de schapen dan aan de runderen. Met hun wollige uiterlijk lijken ze aaibaar. Regelmatig vinden er echter ernstige ongevallen plaats doordat een Muskusos zich bedreigd voelt en zijn horens gaat gebruiken. De bronsttijd is van augustus tot september. De jongen worden vooral in mei geboren.