Eland

De Eland (Alces laces) kan tot 3 meter lang worden en een schouderhoogte ruim boven de 2 meter bereiken. Volwassen stieren kunnen een enorm schoffelgewei hebben. Bij de vrouwtjes is dit beperkt tot een kleine knobbel. Ze komen voor in bosrijke gebieden met loofbomen, afgewisseld met grasvlaktes. De meeste activiteit is in de schemering. In Scandinavië komen ze algemeen voor. De aantallen worden door middel van jacht gereguleerd. Dit om schade aan bosbouw en ongevallen in het verkeer binnen de perken te houden.