Grote roodoogjuffer

Het mannetje van de Grote roodoogjuffer (Erythromma najas) is goed herkenbaar door de combinatie van de rode ogen en het blauwe achterlicht op S9 en S10 van het achterlichaam. De vrouwtjes zijn geel tot lichtgroen. Veelal ontbreekt de schouderstreep of is deze onderbroken. Ze komen voor bij stilstaande wateren met drijvende vegetatie. De vliegtijd is vooral juni en juli.

Mannetje, let op de lantaarn op S9 en S10 en het ontbreken van een schouderstreep.

Paringswiel met een belager op de achtergrond.

Vrouwtje.

Larve van een vrouwtje.