Waterspreeuw

In de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) zat in de herfst van 2010 enige tijd een Waterspreeuw (Cinlcus cinlcus). Een vrij unieke vogel in Nederland die hier helaas slechts als zeldzame dwaalgast mag worden gezien. Met de verbeterde waterkwaliteit en het meer natuurlijk laten verlopen van beken kan de vogel wellicht in de toekomst weer als broedvogel worden verwelkomd. Ze komen voor bij snelstromend water waar ze vooral onder water op zoek gaan naar insecten en wormen. De Waterspreeuw uit de AWD was een ondersoort uit Scandinavië, met een zwarte buik.