Zwervende heidelibel

De Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii) is goed te herkennen aan de blauwe kleur aan de onderkant van de ogen. Ze komen algemeen voor in zuid Europa, maar zijn door hun zwervende bestaan ook in Nederland waar te nemen. Meestal zitten er dan mijten op de vleugels. Ze komen voor bij warme (ondiepe) stilstaande wateren. De vliegtijd is in het zuiden het hele jaar. Bij ons kunnen ze in juni tot augustus worden waargenomen.

Mannetje.

Vrouwtje.