Bandheidelibel

De Bandheidelibel (Sympetrum pedemontanum) is de makkelijkst te herkennen heidelibel in Nederland. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes hebben bruine banden in de vleugels. De mannetjes hebben een rood lichaam, de vrouwtjes geel/bruin. In Nederland komen enkele populaties voor en is daarmee vrij zeldzaam. Naar het oosten toe is de soort algemeen. Het habitat is zeer uiteenlopend en is nog niet zeker. In Nederland heb ik de soort bij zowel traag stromende slootjes als bij ondiepe plassen gezien. De vliegtijd is vooral juli tot augustus.

(Oud) vrouwtje.

Afzetten van de eieren in tandem boven stilstaand, ondiep water.

Paringswiel.

Mannetje.