Bloedrode heidelibel

De Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum) heeft geheel zwarte poten. De mannetjes hebben een donkerrood achterlichaam en een rood gezicht. Het is een algemene soort in Europa die voorkomt bij rijk begroeide stilstaande (moerasachtige) wateren. De vliegtijd is vooral in augustus.

Mannetje.

Afzetten van eieren boven vegetatie in ondiepe plas.

                                         Larvenhuidje.

Vrouwtje.

Paringswiel.