Zwarte heidelibel

De Zwarte heidelibel (Sympetrum danae) is de kleinste heidelibel in Nederland. Het is een algemene soort in het noorden van Europa die in de mediterrane landen ontbreekt. De mannetjes hebben een vrijwel geheel zwart lichaam, met gele delen op de zijkant van het borststuk. Bij oudere dieren kan dit geel vrijwel geheel verdwenen zijn. De vrouwtjes zijn vrij lichtgeel van kleur en hebben bovenop het borststuk een zwarte driehoek. Ze komen voor bij wat zuurdere wateren zoals veenmoerassen. De vliegtijd is vooral juli en augustus.

Mannetje met dauw op het lichaam.

Paringswiel.

Eiafzet in tandem.

Oud mannetje waarbij het geel al grotendeels zwart is geworden.