Zoogdieren

In Europa komen ruim 200 soorten zoogdieren voor. Deze klasse der Mammalia is onderverdeeld in acht ordes: insecteneters, vleermuizen, primaten, klimbuideldieren, haasachtigen, knaagdieren, roofdieren en evenhoevigen. Veel van deze soorten zijn in hun voortbestaan bedreigd en staan op de Europese rode lijst. De meeste zoogdieren zijn zeer schuw en leven vooral ’s nachts. Waarnemingen zijn daarom niet alledaags en worden veelal als bijzonder ervaren. Onder het kopje categorieën in de rechterkolom treft u meer informatie en foto’s aan van deze diergroep.

Hermelijn (Mustela erminea) in wintervacht in een akker in zuid Duitsland.