Walrus

De Walrus (Odobenus rosmarus) is de grootste van de Europese robben. De mannen kunnen tot 3 meter lang worden en een gewicht van bijna 2 ton bereiken. De vrouwtjes blijven kleiner. Rondom Spitsbergen fourageren deze zeezoogdieren op drie soorten mossels. Met de snorharen worden de mosselen opgezocht en vervolgens tussen de lippen leeggezogen.