Bijeneter

De Bijeneter (Merops apiaster) is een van de kleurrijkste vogels van Europa. De vogels vliegen met een golvende zweefvlucht en leven vooral van grote insecten als hommels, bijen en libellen. Ze leven in kolonies en graven nestgangen in wanden van bijvoorbeeld zandafgravingen. Tijdens een reis in Hongarije zag ik een Bijeneter een nestpijp graven in een tractorspoor.

Bijeneter bij nestpijp in tractorpoor.