Baardman

De Baardman (Panurus biarmicus) wordt in Nederland veelal het baardmannetje genoemd. Het mannetje is te herkennen aan de zwarte bakkebaarden en de grijze kop. De vrouwtjes zijn bruin gekleurd en bij hen ontbreekt de bakkebaard. Ze leven in groepsverband in grote oude rietvelden en communiceren vaak met een karakteristiek “ping ping”. In Nederland komen ze onder meer voor bij de Oostvaardersplassen.