Steenuil

De Steenuil (Athene noctua) heeft het in Nederland steeds moeilijker. Het jachtgebied neemt steeds verder af en holle bomen zijn bijna niet meer te vinden. De uil had zich hierop aangepast door in oude schuren en dergelijke het nest te maken, maar ook die nestgelegenheden zijn bijna niet meer voor handen. Deze kleine uil is ook dagactief en is in geschikte biotopen zonnend op daken en dergelijk aan te treffen.