Herpetofauna

In Europa komen ongeveer 125 soorten amfibieën en reptielen voor. De klasse amfibieën (Amphibia) is onderveeld in twee ordes: salamanders (urodela) en kikkers/padden (anura). De klasse reptielen is ook onderveeld in twee ordes: schildpadden (testudines) en hagedissen/slangen (squamata). Van de amfibieën zijn vooral de Gewone pad en de Groene kikker bekend. Wie heeft er immers niet als kind dikkopjes gevangen. Reptielen zijn veelal wat schuwer en daarom lastiger in het veld waar te nemen. Op een mooie voorjaarsdag heb je echter wel kans om een zonnende Zandhagedis aan te treffen.

Het mannetje van de Zandhagedis (Lacerta agilis) is in het voorjaar groengekleurd.