Smelleken

Het Smelleken (Falco columbarius) is de kleinste van de Europese valken. In de wintermaanden is deze vogeljager soms laag vliegend boven de akkers waar te nemen. Ze broeden in de berkenbossen en op de heidevelden van noord Europa.

Mannetje.

Vrouwtje.