Grijze wouw

Al enige tijd is in de omgeving van Renesse (Zeeland) een Grijze wouw aanwezig. Deze roofvogel is een echte dwaalgast waarvan de aantal waarnemingen recent wel toenemen. Op deze pagina zijn meer foto’s van deze biddende rover te zien.

Update 3 januari

Het heeft even geduurd maar er is weer een update. De site was enige tijd niet bereikbaar door een softwarefout. Vandaag foto’s van de Grauwe kiekendief toegevoegd onder de roofvogels en Auerhoen en Alpenhoen onder de rubriek hoenders. In de categorie Just for Fun weer […]

Blauwe kiekendief

Na een lange periode van rust (druk met werk) weer eens tijd gehad om wat aan de site te doen. Vandaag foto’s van de sierlijke slanke jager geplaatst, de Blauwe kiekendief. Deze link verwijst je naar de juiste pagina.

Vogels aangevuld

De site is aangevuld met nieuwe foto’s van diverse soorten zangvogels en steltlopers. Daarnaast is ook begonnen met een map uilen, waarbij een video van de Dwerguil die in 2014 in Nederland te zien was.

Voorjaar

Na een hele koude april lijkt er dan toch iets van voorjaar aan te komen. Vandaag 5 mei (bevrijdingsdag) daarom een kleurrijke foto van een Kievit in een veld met Pinksterbloemen en Paardenbloemen.

Strijd der titanen

Onlangs was ik getuige van een gevecht tussen twee Fazanthanen. In maart/april stijgt de hoeveelheid testosteron tot een ongekend niveau en slaan de stoppen soms door. De sterkste zal uiteindelijk met meerdere vrouwtjes mogen paren. Meer foto’s op deze pagina.  

Territoriumstrijd meerkoet

De Meerkoet Fulica atra leeft in de wintermaanden in grote groepen. Vanaf februari komt de kolder in de kop en ontwikkelen zich hevige gevechten om de mooiste vrouwtjes en territoria. Op deze pagina is een beeldserie van zo’n gevecht te zien.

Rammeltijd

De Europese haas (Lepus europaeus) is in de Bennekomse hooilanden tussen Veenendaal en Wageningen goed vertegenwoordigd. Met zijn lange oren is hij goed van een konijn te onderscheiden. De grijs tot bruine kleuren van de vacht bieden een goede camouflage. De paartijd (of rammeltijd) is […]

Velduil in Holwerd

De afgelopen maanden waren er meerdere velduilen (Asio flammeus) aanwezig in het buitendijkse (kwelder) gebied bij Holwerd (Fr). Afgelopen weekend konden we een halfuurtje van een van deze fraaie jagers genieten.  Omstreeks half vier begon hij al te jagen en dook diverse keren in de […]