Toendraglanslibel

De Toendraglanslibel (Somatochlora sahlbergi  Trybom, 1889) is een zeldzame soort van het arctisch gebied in Europa. Er zijn alleen waarnemingen uit het noorden van Finland, Noorwegen en Zweden bekend. Het verschil met de eveneens in deze streken voorkomende taigaglanslibel (S. alpestris Selys, 1840) zijn de sterk gehoekte bovenste aanhangsels van het mannetje, met aan het einde een opstaande punt. Daarnaast zijn zowel bij de mannetjes als de vrouwtjes de pterostigma’s lichter van kleur en is er slechts één ader tussen de voorvleugeldriehoek en de -basis. Bij S. alpestris zijn dit er bijna altijd twee. De legschede van de vrouwtjes is minder prominent aanwezig en is meer afgerond, terwijl bij S. alpestris de legschede een uitstaande driehoek is.