Tweevlek

Een in midden Europa vrij zeldzame soort, die in Zuid Scandinavië en Oost Europa algemener is aan te treffen bij diepe eutrofe meren zoals visvijvers. Mannetjes met berookte vleuegels en een zwart met bruin lichaam. Bij beide seksen vallen de vlekken in de achtervleugels aan de basis op.