Groene glazenmaker

De Groene glazenmaker is in Nederland gebonden aan wateren met veel Krabbenscheer Stratiotes aloides en wordt daardoor veel gezien in De Weerribben in Overijssel. Verder naar het oosten in Europa iets algemener. Herkenbaar aan het groene borststuk zonder enige tekening van betekenis.