Schemerlibel

Deze zuidelijke soort vliegt vooral in de schemering en heeft een vrij onopvallend voorkomen. Een recent gevonden populatie in Celle (D) laat zien dat ook deze soort naar het noorden optrekt. Bij de vrouwtjes worden twee types onderscheiden op basis van de lengte van de aanhangsels.