Een zeer algemene blauwe juffer waarbij het mannetje een kenmerkende Y-tekening op S2 heeft. De schouderstreep is meestal onderbroken. Het vrouwtje komt in een blauwe en groene vorm voor. Hier is de W-vormige achterrand van het halsschild doorslaggevend.