Bij veel meertjes en parken is de Fuut een algemene soort. Binnen de bebouwde kom zijn ze aan de mens gewend en kunnen vrij goed benaderd worden. De jongen zijn door hun gestreepte pyjamapakjes een gewillig foto-object.