De Bosruiter (Tringa glareola) is een kleine steltloper die in Nederland helaas niet meer als broedvogel voorkomt. Tijdens de trek in zowel het voor- als het najaar kunnen ze echter vaak bij ondiepe plassen worden aangetroffen.