De Kleine Geelpootruiter (Tringa flavipes) is een broedvogel uit Noord-Amerika (Alaska en Canada). Tijdens de trek naar Zuid-Amerika wil er nog wel eens eentje van koers raken. Zo ook in 2014, toen deze soort werd gevonden bij Den Oever in Noord-Holland.