De Rietzanger ( Acrocephalus schoenobaenus, Sedge Warbler) is een broedvogel in Nederland die vanaf begin mei te horen is in rietkragen met een combinatie van overjarig en jong riet. Tijdens de balts klimmen ze tot bovenin het riet om vervolgens een zangvlucht te maken en als een parachuutje te dalen.