In Railhobby 444 is onder meer een artikel van mij te lezen over de Veenendaallijn. Veertig jaar geleden, in 1981, werd deze spoorlijn gereactiveerd tussen Rhenen en aansluiting De Haar op de lijn naar Utrecht. In vroegere tijden was het traject tot aan De Haar een onderdeel van de spoorlijn tussen Amersfoort en Kesteren. Tijdens WO II werd de Rijnbrug opgeblazen en sindsdien was Kesteren niet meer bereikbaar. In 1974 reed de laatste goederentrein naar de sloperij in Veenendaal. Kortom een lijn met een rijke historie waarover in het artikel dat u hier kunt ophalen veel is te lezen.