Een zeldzame soort van de zure veenplassen. Het mannetje is te herkennen aan de tekening op segment S2 in de vorm van een droevig gezicht met twee losse langs liggende strepen. Bij het vrouwtje heeft S8 een blauwe basis en een groen borststuk.