Turkse bronlibel

De Turkse bronlibel, Cordulegaster picta, Selys 1854, komt alleen voor in Turkije en enkele aangrenzende Balkanlanden. Het is een soort met een variabele tekening en is daardoor alleen te identificeren op basis van de tekening op het borststuk en de aanhangselen.