De Ransuil (Asio otus, Long-eared Owl) is een kwetsbare broedvogel in Nederland met ongeveer 3.000 broedpaar. In de wintermaanden stijgt de populatie door trekvogels naar ruim 10.000 exemplaren. Ze zijn dan veelal in roestbomen in grote groepen te vinden. Het aantal broedvogels in Nederland is afnemend onder meer door predatie van Havik en afname van veldmuizen, het stapelvoedsel van de Ransuil.