De Dwerguil (Glaucidium passerinum, pygmy owl) is een kleine uilensoort die af en toe in Nederland wordt waargenomen. Het zijn holenbroeders van de Noordelijke naaldbossen. De felle jagers kunnen vogels vangen die soms groter zijn dan de uil zelf. het verspreidingsgebied is van Noord-Europa tot Oost-Siberië. Sinds enkele jaren broeden ze ook in de Hoge Venen (België).