Een in Europa zeer zeldzame soort met slechts enkele lokaal voorkomende populaties. Het mannetje is te herkennen aan de rafelvormige achterhoofdsvlekken en een gevleugeld figuur op S2. De vrouwtjes hebben een ingekerfde lob aan de rand van het halsschild.