De Kleine Karekiet  (Acrocephalus scirpaceus) is een trekvogel die vanaf eind april naar de broedgebieden in Nederland trekt. Ze broeden vooral in rietstroken in moerasgebieden, maar ook langs dloten binnen de bebouwde kom. Het zijn onopvallende vogels die eerder te horen dan te zien zijn door de verborgen levenswijze.