Geelvlek heidelibel

De Geelvlek heidelibel is eenvoudig te herkennen aan de grote gele vleugelvlekken in voor- en achtervleugels. Het is een vrij zeldzame soort die naar het oosten algemene wordt. Bij sterke oostenwind in de zomermaanden kan de soort ineens bij ondiepe poelen met rijke vegetatie opduiken.