De Oeraluil (Strix uralensis, Ural Owl) is een broedvogel van Scandinavië tot aan Japan en verblijft over het algemeen in de taiga-zone waar de uil jaagt op vogels, kleine zoogdieren en kikkers. In centraal en zuidoostelijk Europa is nog een IJstijdrelictpopulatie aanwezig. Ze broeden in boomholtes en oude roofvogelnesten.