De Blauwe kiekendief (Circus cyaneus, Hen Harrier) is een soort van de Rode Lijst. De aantallen broedpaar is zeer laag. De broedgevallen van 2021 waren alleen op enkele Waddeneilanden. Twee broedpogingen in Groningen in een akker mislukten. De foto’s laten nestsuccessen uit Groningen en Flevoland zien uit 2012 respectievelijk 2015.