Territoriumstrijd meerkoet

De Meerkoet Fulica atra leeft in de wintermaanden in grote groepen. Vanaf februari komt de kolder in de kop en ontwikkelen zich hevige gevechten om de mooiste vrouwtjes en territoria. Op deze pagina is een beeldserie van zo’n gevecht te zien.