Vogels aangevuld

De site is aangevuld met nieuwe foto’s van diverse soorten zangvogels en steltlopers. Daarnaast is ook begonnen met een map uilen, waarbij een video van de Dwerguil die in 2014 in Nederland te zien was.Bosuil in de nacht