Velduil in Holwerd

De afgelopen maanden waren er meerdere velduilen (Asio flammeus) aanwezig in het buitendijkse (kwelder) gebied bij Holwerd (Fr). Afgelopen weekend konden we een halfuurtje van een van deze fraaie jagers genieten.  Omstreeks half vier begon hij al te jagen en dook diverse keren in de vegetatie in de poging een muis te verschalken. De velduil was te voet goed te benaderen waardoor het mogelijk was ook een leuk portretje te maken.